Om du är under 20 år och går på gymnasiet kan du få studiehjälp av CSN.

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg.

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, men om du har behov av inackorderingstillägg eller extra tillägg måste du skicka in en ansökan till Centrala studiestödsämnden, CSN.

Om du är utländsk medborgare behöver du ansöka om studiehjälp via CSN.

Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden, 10 månader under läsåret.

Om du har ogiltig frånvaro kan CSN dra in ditt studiebidrag. Du kan också bli återbetalningsskyldig om du haft ogiltig frånvaro under en tidsperiod som du fått pengar för.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?