Informationskväll och öppet hus

Träffa oss på informationskväll och besök vårt öppet hus!

Läs mer

Våra program

Vi erbjuder fyra högskoleförberedande program.

Läs mer

Studera hos oss

Vasaskolan är Norrlands äldsta skola och grundades av Gustav Vasa redan 1557. Idag är Vasaskolan en modern skola med traditionsrik miljö.

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Hur anmäler jag frånvaro?

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Vasaskolan.

Läs mer

CSN och ekonomi

Om du är under 20 år och går på gymnasiet kan du få studiehjälp av CSN.

Läs mer

Lov och terminer

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Gevaliensis

Läs Gevaliensis - Vasaskolans egen webbtidning!

Läs mer