Gymnasieantagning

Så här fungerar gymnasieantagningen

Läs mer

Meritvärde: Hur många poäng krävs för att komma in?

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde.

Läs mer

Elev för en dag

Vill du veta mer om hur det skulle vara att studera på Vasaskolan? Du vet väl att du kan bli elev för en dag hos oss?

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Så anmäler du frånvaro

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Vasaskolan.

Läs mer

CSN och ekonomi

Om du är under 20 år och går på gymnasiet kan du få studiehjälp av CSN.

Läs mer

Lov och terminer

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Gevaliensis

Läs Gevaliensis - Vasaskolans egen webbtidning!

Läs mer