Är du intresserad av hur människan och samhället utvecklas?

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Två inriktningar och en lokal internationell profil

Inriktningen beteendevetenskap

Inriktningen ska ge dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge dig kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen samhällsvetenskap

Inriktningen ska ge dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen samhällsvetenskap med internationell profil

Vasa International School är benämningen på den internationella profilen. Du kommer att läsa mer engelska eftersom även Engelska 7 är obligatorisk. Du kommer att läsa fler specialiserade kurser med internationell anknytning, till exempel kurserna Globala studier och en specialiserad samhällsvetenskaplig kurs med internationell anknytning.

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. 

Här kan du se vilket meritvärde som krävdes för att komma in på gymnasieprogrammen vid antagningen till läsår 2018/2019:

Meritvärde för antagningen till läsår 2018/2019 (pdf)

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?