Om du ännu inte är behörig till något nationellt program kan du läsa på ett introduktionsprogram för att bli behörig.

Fyra introduktionsprogram

Det finns fyra olika introduktionsprogram att välja mellan beroende på vad som passar dig bäst. På Vasaskolan kan du läsa språkintroduktion och programinriktat val. Fler introduktionsprogram hittar du på Polhemsskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Målet är övergång till nationellt program eller om det är svårt att nå behörighet finns möjligheten att fortsätta på annat introduktionsprogram.

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?