Humanistiska programmet vänder sig till dig som är intresserade av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Vill du bli till exempel advokat, tolk, bibliotekarie, lärare eller arkeolog - välj Humanistiska programmet:

  • Möjlighet till årligt utbyte med Rom
  • Läsa kurser i latin och arkeologi
  • Många moderna språk utöver engelska, välj bland spanska, franska, tyska, italienska och kinesiska
  • Samarbete med Uppsala universitet när vi läser arkeologi
  • Möjlighet att delta i utgrävningar

Inriktning kultur

Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Inriktning språk

Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Rebecka i årskurs 2 berättar om humanistiska programmet.

Vetenskaplig grund

Programmet har en vetenskaplig grund och betoning på ett kritiskt förhållningssätt. Examensmålet lyfter fram den humanistiska kärnan för programmet med språk och kultur i centrum. Alla elever, oavsett inriktning, läser en kurs i ämnet människans språk som till exempel behandlar hur språk kan uttrycka makt och identitet, hur språk och tanke hänger samman och hur vi lär oss språk.

Det här programmet är ett högskoleförberedande program.

Det innebär att du får grundläggande högskolebehörighet. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. 

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. 

Här kan du se vilket meritvärde som krävdes för att komma in på gymnasieprogrammen vid antagningen till läsår 2018/2019:

Meritvärde för antagningen till läsår 2018/2019 (pdf)

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?