Eleverna i avgångsklasserna på Vasaskolan tar studenten tisdag 4 juni med utspark kl.13.00. Fotografering av avgångsklasser. Samling utanför teatern kl.08.30.                                                 Mingel och avtackning kl.10.30 i Estethuset. "Utsparken" inleds i aulan kl.11.45. Stipendieutdelning. Rektor talar och mösspåtagning.                                                       Ca kl.13.00 första utspark. Klassordning avgörs genom lottning. Utspark mot skolgården.                                                                                    Ca kl.13.40 studentmarsch genom staden, tar ca 30 min.