19 mars 2020

Uppdaterad 8 april: Här besvaras vanliga frågor angående coronaviruset.

Är Borgis, Polhem och Vasa stängda?
Nej, skolorna är inte stängda däremot är undervisningen flyttad från klassrummen till digitala mötesplatser.

Omfattas alla gymnasieskolors verksamhet av distansarbete?
Nej. De verksamheter som är undantagna från beslutet är verksamheterna inom gymnasiesärskolans individuella program (på Polhemsskolan och Tallbo) och introduktionsprogrammets individuella program, A (IMAA). 

Vad gäller för elever på Borgis, Polhem och Vasa nu?

  • Du som elev ska ta med dig din datorutrustning och annat material du behöver hem
  • Du ska läsa på Teams för information som gäller för just din klass och grupp
  • Ta kontakt med din mentor om du har frågor

Jag har min APL, arbetsplatsförlagt lärande nu – vad gäller?
Elever som deltar i arbetsplatsförlagt lärande följer de beslut som fattas av respektive arbetsplats.

Kommer gymnasieelever som går sista året att kunna ta examen i år?
I nuläget finns det inga klara besked att ge. Skolverket, regeringen och alla Sveriges kommuner arbetar för att gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.

Kommer de nationella proven under våren att genomföras?
Skolverket har tagit beslut om att ställa in vårens nationella prov.

Varför kan inte de nationella proven genomföras vid ett senare datum?
Orsaken är att ett genomförande av ett nationellt prov vid olika tillfällen på olika skolor skulle riskera att innehållet i provet blir känt för många elever innan provtillfället. Då förlorar provet sitt syfte.

Vad gör kommunens gymnasieskolor för att minska smittspridning?
Vi följer de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten vilket innebär följande:

  • Vi ökar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt.
  • Idrott kommer att hållas utomhus när det är möjligt.
  • Idrottslektioner kommer att genomföras med aktiviteter där närkontakt undviks. 
  • Vi påminner om god handhygien och informerar våra elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
  • Vi skjuter fram närliggande inplanerade föräldramöten. 
  • Utvecklingssamtal som på grund av förkylningssymtom inte kan genomföras kan istället komma att genomföras via telefon eller videomöte. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats eller ring informationsnummer 113 13.

Information från Gävle kommun. 

Information about the coronavirus (covid-19) in other languages

Information about the coronavirus (covid-19) in other languages 

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?