Vasaskolans studentfirande 2020

Tisdag 9 juni tar avgångsklasserna på Vasaskolan studenten. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) får varje elev bjuda in max två anhöriga.

Läs mer

Information om matbeställning

Uppdaterad 7 april: Matbeställningen görs via en enkät som skickas till din skolmejl. Besvara enkäten senast onsdagar kl. 15.

Läs mer

Riktlinjer för distansundervisning

Här finns riktlinjer för hur distansundervisningen bedrivs.

Läs mer

Frågor och svar om coronaviruset (covid-19)

Uppdaterad 8 april: Här besvaras vanliga frågor angående coronaviruset.

Läs mer

Vasaskolans gymnasieelever undervisas på distans

Uppdaterad 18 mars: Från och med onsdag 18 mars kommer gymnasieeleverna på Vasaskolan, Borgarskolan och Polhemsskolan att genomföra sina studier på distans, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vasaskolan stängs alltså inte, utan undervisningen flyttas från klassrummen till digitala mötesplatser.

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Så anmäler du frånvaro

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Vasaskolan.

Läs mer

Busskort och reseersättning

Du som börjar i årskurs 1 behöver ansöka om elevresa senast 31 juli.

Läs mer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Vasaskolan!

Läs mer

Lov och terminer

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Gevaliensis

Läs Gevaliensis - Vasaskolans egen webbtidning!

Läs mer