Frånvaroanmälan är obligatoriskt och görs via Skola24 – Gävle kommuns system för frånvarohantering. Vill du vara ledig behöver du lämna in en ledighetsansökan.

Du kan anmäla frånvaro på tre olika sätt:

  • Ringa till tfn 0515-77 76 15
  • På webben på gavle.skola24.se
  • Skola24 Mobilapp (för myndig elev och vårdnadshavare)

Anmälan ska göras före kl 8.30 varje dag eleven är frånvarande. Om du blir sjuk under dagen så att du måste lämna skolan meddelar du personligen din kontaktlärare eller undervisande lärare.  

Vårdnadshavare får reda på ogiltig frånvaro via Skola24 (om eleven är omyndig)

Skolan ska enligt skollagen rapportera till vårdnadshavare om en omyndig elev varit ogiltigt frånvarande. På Vasaskolan sker detta via e-post. Meddelandet skickas samma dag som den ogiltiga frånvaron registrerats. För att detta ska fungera krävs att vårdnadshavaren har ett konto i Skola24, som är det system som Gävle kommun använder för att registrera elevernas frånvaro.

Med ett konto i Skola24 kan du se ditt barns frånvaro, schema, ta del av visad frånvaro samt frånvaroanmäla via webb eller mobilapp. Ett konto i Skola24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare.

Beställ konto till Skola24

Ett konto i Skola24 kan beställas genom att fylla i en blankett på Gävle kommuns blankettsida. Blanketten lämnas sedan till klassmentorn.

Ansöka om ledighet

Om du vill vara ledig från skolan behöver du lämna in en ledighetsansökan. Ledighetansökan hittar du vid skolexpeditionen.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Vasaskolan!

Läs mer

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?