Om du som elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med den kommunala gymnasieskolan vill vi att du kontaktar oss.

Kontakta ansvarig lärare först

Om du som elev eller som vårdnadshavare inte är nöjd med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med ansvarig mentor eller lärare på skolan. Skolsköterska, kurator och studievägledare finns också till för dig och ditt barn.

Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig mentor eller lärare vill vi att du kontaktar biträdande rektor för det program som det gäller. Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med biträdande rektor kan du vända dig till rektor. Det är rektors ansvar att se till att eleverna får det stöd de behöver. Det är också rektor som tar beslut om olika åtgärder.

Kontaktuppgifter skolledningen »

Lämna synpunkter eller klagomål till förvaltningen

Synpunkter och klagomål kan också lämnas skriftligt genom e-post till Utbildning Gävle, förvaltningen som ansvarar för den kommunala gymnasieskolan.
E-postadress: utbildning@gavle.se

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Gävle kommun registreras som allmän handling.

Vad händer sen?

Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kommer du att kontaktas så snart som möjligt men senast inom två veckor efter att förvaltningen tagit emot din e-post. 

Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs.

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Fristående skolor

Om synpunkterna eller klagomålet gäller en fristående skola ska den skolan kontaktas. Se uppgifter på respektive fristående skolas hemsida. Kommunen har inte ansvar för eller rätt att bestämma över en fristående skola.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det tar vanligtvis cirka fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska få.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?